Demir ve çeliğin atmosferik ortamda bulunan oksijenden etkilenip tepkimeye girerek zaman içinde kimyasal, fiziksel, elektriksel vb. özelliklerini kaybetmesiyle korozyona uğrarlar. Bu korozyona karşı korunma için malzemelerin “ÇİNKO” ile kaplanmasına GALVANİZ denir. Galvaniz Kaplama iki ayrı yöntemle yapılabilir: Elektro Galvaniz ve Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG).

Paslanmayı oluşturan dış etkenlerden korunma için değişik koruyucu yöntemler (boya, plastik, nikel, krom, bakır ve çinko kaplamalar) olsa dahi Çinko Kaplama en güvenli ve uzun ömürlü olandır. Boya, krom kaplama, nikel kaplama, plastik kaplama uygulamaları arasında çizilmelerde, çatlamalarda kimyasal reaksiyonla beraber oksitlenme de başlar.

Sıcak daldırma galvaniz kaplama; demir ve çelik malzemelerin 450ºC deki sıvı çinko banyosuna daldırılması ile yapılır. Galvaniz kaplama; demir(Fe) ve çinko(Zn) atomlarının difüzyonu sonucu gerçekleşen kimyasal reaksiyon ile malzeme yüzeyine yapılan kaplama yöntemidir. Öncesinde malzeme yüzey temizleme proseslerine sokularak yüzeydeki yağ gibi kirleticiler ile daha önce oluşmuş korozyonlar giderilir. Yağ alma, asit ve Flaks banyolarına sokulan malzeme kurutulduktan sonra galvaniz kaplama işlemine başlanır. Çinko havuzunda yeterli sürede tutulan ürünün yüzeyi 30µm-100µm kalınlığında çinko ile kaplanmış olur. Bu şekilde oksidasyon önlenerek metallerin ömrü uzar, hava temasının kesilmesiyle paslanma, metali aşındıran bir kimyasal reaksiyon, da önlenmiş olur. Malzemelere galvaniz kaplanarak ömrünü yaklaşık olarak 30 yıla yakın arttırmış oluruz. Kaplama yöntemleri içinde en çok kullanılan yöntem SDG’dir çünkü hiçbir bakım gerektirmez.

Çinko kaplamanın çözünme hızı;

·        Kırsal ortamlarda 1-2 mikron/yıl (7-15 gr/m²)

·        Çok yağış alan ancak endüstriyel olmayan ortamlarda 2-3 mikron/yıl (15-22 gr/m²)

·        Tropikal ortamlarda 5-8 mikron/yıl (36-57 gr/m²)

·        Endüstriyel bölgelere yakın yerlerde 3-5 mikron/yıl (22-36 gr/m²)

·        Endüstriyel bölgelerde 5–8 mikron/yıl (36-57 gr/m²)

·        Deniz kenarlarında (denize 100–500 m uzaklık) 5-8 mikron/yıl (36-57 gr/m²)

·        Denize temas eden yerlerde 8–15 mikron/yıl (57-107 gr/m²)